ปฏิทินวันหยุด ปี 2563

ปฎิทินวันหยุดปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของประเทศไทย

มกราคม

 • วันพุธที่ 1 : วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

 • วันเสาร์ที่ 8 : วันมาฆบูชา
 • วันจันทร์ที่ 10 : วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันจันทร์ที่ 6 : วันจักรี
 • วันจันทร์ที่ 13 : วันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 14 : วันสงกรานต์
 • วันพุธ 15 : วันสงกรานต์

พฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 1 : วันแรงงาน
 • วันจันทร์ที่ 4 : วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 6 : วันวิสาขบูชา

หมายเหตุ : วันพืชมงคล รอประกาศจากทางการ

มิถุนายน

 • วันพุธที่ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 4 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 5 : วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 6 : วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอังคารที่ 28 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมายเหตุ : วันอังคารที่ 7 (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) หยุดบางสถานที่

สิงหาคม

 • วันพุธที่ 12 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันอังคารที่ 13 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 23 : วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 5 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 7 : วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 : วันสิ้นปี

เดือนที่ไม่มีวันหยุด ได้แก่ มีนาคม, กันยายน และพฤศจิกายนLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *